Naš cilj u radu sa decom je:

Razvoj ličnosti i intelektualnih potencijala dece (emocionalno opismenjavanje, sticanje socijalnih veština, razvijanje kreativnosti i radoznalosti, jačanje volje, pažnje, strpljenja). Naš cilj je da pomognemo detetu da razvije samopouzdanje, da prepozna sopstvene i tuđe emocije i da ih na zdrav način izražava, da razvije radoznalost i kreativnost i da stekne veštine dobre komunikacije sa okolinom. Deca koja ovladaju ovim veštinama lakše se snalaze u školi, postižu bolje rezultate i ono najvažnije srećnija su i zadovoljnija sobom.

Priprema dece za predškolske i školske aktivnosti obrađujući sledeće oblasti:

Praktične sposobnosti (podsticanje i ohrabrivanje dece na samostalnost čime deca jačaju samopouzdanje i samopoštovanje – „Pomozi mi da uradim sam“ okosnica Montesori škole)

Senzorna oblast (korišćenjem specifičnih didaktičkih materijala)

Motorička oblast (vežbanje krupne i sitne motorike jačajući mišiće šake i tri prsta neophodna za adekvatno držanje olovke; vežbanje akomodacije oka, što sve zajedno utiče na razvoj intelektualnih potencijala)

Jezička oblast (bogaćenje rečnika, učenje slova, slogova pripremajući se za čitanje, grafomotoričke vežbe kao priprema za pisanje, učenje priča, pesmica, bajki putem asocijacija, dramskog metoda…)

Matematička oblast (učenje brojeva, geometrijska tela, osnovne operacije oduzimanja i sabiranja, učenje dužine, širine, visine pomoću specifičnih didaktičkih materijala…

Svet oko nas (delovi biljaka, vrste životinja, potrebe biljaka i životinja, solarni sistem..)

Pružiti deci čvrste temelje znanja iz engleskog jezika. Predškolski uzrast je kritični period u kojem deca sa lakoćom usvajaju jezik. Uzimajući u obzir da u nastavi koristimo različite pristupe koji su prilagođeni razvojnim sposobnostima dece, kao i naše višegodišnje iskustvo u podučavanju engleskom jeziku, vaše dete će razviti interesovanje i dobru osnovu znanja iz oblasti engleskog jezika.