Početni (A1)


Početni nivo je namenjen apsolutnim početnicima u učenju stranog jezika ili polaznicima kojima je potreban rad sporijeg inteziteta. Na ovom nivou se polaznici upoznaju sa osnovnim gramatičkim konstrukcijama i bazičnim rečima i frazama koje će im pomoći da se snađu u određenim svakodnevnim situacijama. Osnovni cilj je stvaranje baze znanje koja će im omogućiti lakše prilagođavanje novom jeziku.

Osnovni (A1-A2)


Osnovni nivo je namenjen lažnim početnicima (polaznicima koji su već učili strani jezik i imaju pasivno znanje istog) ili ambicioznim početnicima koji žele da brže savladaju osnove engleskog i nemačkog. Na ovom nivou se polaznici podučavaju osnovnim gramatičkim strukturama i vremenima, vokabularu koji obuhvata teme iz različitih sfera života, kao i jednostavnijim rečeničnim konstrukcijama. Nakon ovog nivoa, polaznici znaju da koriste strani jezik u osnovnim društvenim situacijama.

Niži srednji (A2-B1)


Polaznici ovog nivoa su na neki način u najvažnijoj fazi učenja, jer više nisu početnici i znaju dosta reči i gramatičkih struktura, a ipak su i dalje udaljeni od primarnog cilja: komunikacije na stranom jeziku bez poteškoća. Iz tog razloga, potrebno je obnoviti i proširiti prethodno znanje kroz novi, stimulativniji kontekst, pritom povećavajući samopouzdanje polaznika. Uspešno savladavši ovaj nivo, polaznici su u mogućnosti da se sporazumevaju u većini društvenih situacija, uz određene neizbežne greške.

4. Srednji (B1)


Srednji nivo je prekratnica u učenju engleskog i nemačkog jezika, jer se komunikacione sposobnosti polaznika znatno povećavaju od ovog nivoa. Polaznici obnavljaju gramatičke strukture sa prethodnih nivoa dopunjujući ih i praktično ih primenjujući sa velikom preciznošću. Njihovo znanje postaje aktivno, dobijaju na samopouzdanju i sigurnosti kada govore strani jezik i izlaze izvan okvira svedenog na društvene situacije, u kojima se sada snalaze odlično. Nakon ovog nivoa, polaznici počinju da koriste strani jezik za različite slobodne teme.

Viši srednji (B2)


Polaznici višeg srednjeg nivoa sa pravom osećaju da su dostigli visok nivo poznavanja engleskog i nemačkog jezika i mogu se uključiti u konverzaciju bilo koje vrste bez prevelikog opterećenja. Kako bi napravili napredak na ovom nivou na kome su gramatika i vokabular prilično složeni, potrebno je izložiti ih zanimljivim temama koje će lako podstaknuti diskusiju i staviti u kontekst novo naučeno znanje. Polaznici koriste autentične materijale, udžbenike i tekstove, a postaju i stručni u oblastima sopstvenog interesovanja. Na kraju ovog kursa, fluentnost i gramatička i leksička preciznost su na visokom nivou, a polaznici više nemaju barijera kada je upotreba stranog jezika u pitanju.

Napredni (C1)


Kada dostignu ovaj nivo znanja, nakon obično nekoliko godina učenja stranog jezika, polaznici su, po definiciji, veoma vešti korisnici engleskog i nemačkog. Oni se mogu nositi sa većinom autentičnih tekstova, časopisa i novina, mogu razumeti filmove, a mogu čak i učiti na stranom jeziku. Međutim, za razliku od nižih nivoa kada je napredak očigledan i brz, polaznici naprednog nivoa mogu osetiti da sada sporije ili uopšte ne napreduju. Iz tog razloga ih treba motivisati raznovrsnim materijalim i fokusirati njihov napredak na vokabular i kompikovanije sintaksičke strukture. Nakon uspešno završenog naprednog nivoa, polaznici se tečno sporazumevaju na engleskom i nemačkom jeziku.

Poslovni engleski (Biznis)


Kursevi poslovnog engleskog su namenjeni odraslim polaznicima koji žele da usavrše svoje znanje engleskog jezika u poslovnim društvenim situacijama. Iako prevashodno usmereni na ekonomiju, menadžement i finansije, kursevi poslovnog engleskog mogu biti od koristi i polaznicima koji rade u drugim sektorima privrede. Neke od tema koje se obrađuju na kursevima su: komunikacija na konferencijama i sastancima, donošenje poslovnih odluka, upravljanje vremenom, pisanje poslovnih imejlova i pisama, prezentacije, veštine pregovaranja i sl. Nivoi se kreću od osnovnog do naprednog, a nastava se odvija dva puta nedeljno od po 90 minuta.