Priprema

Centar za učenje stranih jezika MENSSANA pruža usluge pripreme za:


    1.  Polaganje međunarodno priznatih ispita (LCCI, TOEFL, IELTS…)

    2.  Upis na Fakultet za engleski jezik i književnost

    3.  Upis na filološka i bilingvalna odeljenja


Priprema se vrši individualno ili u grupama, a intezitet i termini se ugovaraju u skladu sa potrebama polaznika.