Poslovna saradnja

     Centar za učenje stranih jezika MENSSANA ima višegodišnje iskustvo saradnje sa različitim institucijama iz javnog i privatnog sektora. Saradnja se ogleda, pre svega, u edukaciji zaposlenih i pružanju profesionalnih uslova prevođenja. Organizacije sa kojim Menssana ima profesionalnu saradnju su :
  –   Proaktiv
  –   Media centar Niš
  –   Regionalna razvojna agencija Jug
  –   Kopex Min
  –   Leoni
  –   JICA Alumni
  –   i mnoge druge organizacije i institucije

Ukoliko ste zainteresovani za bilo koji vid poslovne saradnje, kontaktirajte nas.