Medjunarodni sertifikati

Sertifikati

    Polaznici Centra za učenje stranih jezika MENSSANA nakon završenog kursa dobijaju sertifikate škole koji su odobreni od Vlade RS i koji se mogu koristiti i priložiti prilikom prijave za posao, studiranje ili stručno usavršavanje. Međutim, MENSSANA je omogućila svojim polaznicima da u školi polažu i dobiju međunarodno priznate sertifikate Londonske privredne komore (LCCI).

O LCCI-u

    Ispitni odbor Privredne Komore u Londonu već preko sto godina postoji kao međunarodno priznato udruženje za dodelu sertifikata. Od svog osnivanja 1881. godine, LCCI je prepoznao potrebu za poboljšanjem komercijalnog i stručnog sekundarnog obrazovanja uporedo sa unapređenjem znanja stranih jezika. Ispitni odbor Privredne komore je osnovan 1887. godine, a prvi LCCI ispiti održani su godinu dana kasnije.
    Promenljiva struktura privrede i zaposlenosti u Engleskoj i Evropi povećala je potrebu za unapređenjem komercijalnih veština osoblja. Kao odgovor na to, LCCI je dizajnirao seriju stručnih ispita za ocenjivanje sposobnosti kandidata. Danas postoji mreža od više od 5000 registrovanih LCCI centara u preko 100 zemalja širom sveta. Ta mreža se i dalje širi.
    LCCI sertifikati obuhvataju stručne sertifikate, profesionalne sertifikate, kao i sertifikate u oblasti engleskog jezika, koje priznaje i uvažava veliki broj poslodavaca, vlada i univerziteta širom sveta.

LCCI međunarodni sertifikati

    LCCI međunarodno priznati sertifikati su dostupni na različitim nivoima, na taj način omogućavajući kandidatima da dobiju sertifikat za postojeći nivo njihovih veština.

LCCI sertifikati pokrivaju sledeće oblasti:
     o     Ispiti engleskog jezika
     o     Finansije
     o     Marketing
     o     Biznis, Administracija i IT

Priznatost sertifikata

     *  Ministarstvo Prosvete Srbije
     *  Britanski Savet
     *  EDI – LCCI priznatost ispita
     *  UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) priznatost LCCI ispita
     *  Univerzitet Crne Gore – priznatost LCCI ispita
    LCCI sertifikati priznaje veliki broj obrazovnih ustanova i trgovinskih organizacija širom sveta. Kandidati koriste LCCI sertifikate radi lakšeg prijema u institucije višeg obrazovanja, profesionalna udruženja, kao i radi lakšeg zapošljavanja u privatnim i državnim kompanijama.