Poslovni engleski (Biznis)

      Kursevi poslovnog engleskog su namenjeni odraslim polaznicima koji žele da usavrše svoje znanje engleskog jezika u poslovnim društvenim situacijama. Iako prevashodno usmereni na ekonomiju, menadžement i finansije, kursevi poslovnog engleskog mogu biti od koristi i polaznicima koji rade u drugim sektorima privrede.

Neke od tema koje se obrađuju na kursevima su:
      – komunikacija na konferencijama i sastancima
      – donošenje poslovnih odluka
      – upravljanje vremenom
      – pisanje poslovnih imejlova i pisama
      – prezentacije
      – veštine pregovaranja i sl.

Nivoi se kreću od osnovnog do naprednog, a nastava se odvija dva puta nedeljno od po 90 minuta.