Engleski za turizam i ugostiteljstvo

Kursevi engleskog jezika za turizam i ugostiteljstvo su namenjeni polaznicima koji rade u ovim granama privrede i žele da svoje znanje usmere ka ovim oblastima.

Na ovim kursevima se obrađuju teme kao što su:
     -promocija i prodavanje turističkih destinacija,
     -komunikacija sa turistima,
     -rad u turističkim agencijama,
     -motivacija turista,
     -marketing i reklama,
     -rezervacije i prodaje i sl.

Nivoi se kreću od osnovnog do višeg srednjeg, a nastava se odvija dva puta nedeljno od po 90 minuta.