Engleski za medicinu

Kursevi engleskog jezika za medicinu su namenjeni polaznicima (medicinskim radnicima i studentima medicine) koji nameravaju da usavrše svoje znanje engleskog u ovoj jako stručnoj oblasti.

Kursevi ih upoznaju sa vokabularom i temama iz različitih medicinskih oblasti i situacija, razvijaju njihove komunikacione sposobnosti, i pružaju im znanje u svim važnijim konceptima medicine i zdravstvene zaštite.

Nivoi se kreću od višeg srednjeg do naprednog, a nastava se odvija dva puta nedeljno od po 90 minuta.