Kursevi

MENSSANA Vam pruža mogućnost da naučite ili usavršite strane jezike kako na opštim kursevima engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog… (od početnog do naprednog nivoa) tako i na specijalizovanim kursevima engleskog (poslovni engleski, engleski turizmologije i ugostiteljstva, pravni engleski…) koristeći moderne metodološke principe podučavanja.

Opšti Kursevi:

      1. Početni (A1)
      2. Osnovni (A1-A2)
      3. Niži srednji (A2-B1)
      4. Srednji (B1)
      5. Viši srednji (B2)
      6. Napredni (C1)

Poslovni engleski (Biznis)

Engleski za turizam i ugostiteljstvo

Engleski za medicinu

– Pravni engleski